Regulament Concurs 60deberiTNR

Gluma-i glumă, berea-i bere!Regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 60deberiTNR

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI DESFAȘURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei 60deberiTNR” (numită în cele ce urmează “Campania”) este BEREA TNR S.R.L., cu sediul social în mun. București,  Sector 1 Lascar Catargiu 47-53, EUROPE HOUSE, et. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de ordine J40/8224/2019 si CUI 41299652, numită în cele ce urmeaza “Organizatorul”

1.2.    Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin afișarea pe site-ul www.bereaTNR.ro/regulament  în mod gratuit, oricărui consumator, și prin trimiterea unei solicitări scrise, prin poștă, la sediul BEREA TNR S.R.L., sau prin e-mail, la adresa: contact@bereaTNR.ro pe toata durata de desfașurare a Campaniei.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial. Actele adiționale și anexele la Regulament, încheiate după data începerii campaniei publicitare, vor face parte integrantă din acesta. Modificările produc efecte fața de participanți, de la data publicării lor la adresa www.bereaTNR.ro/regulament .  Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostința a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site și pe pagina de Facebook.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFAȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1. Campania promoțională se deruleaza în mediul on-line, pe pagina www.bereaTNR.ro, pe pagina de Facebook si Instagram BEREA TNR si/sau pe pagina de facebook sau internet Times New Roman.ro , in perioada 16.07.2020, ora 12:00 si până la data de 25.07.2020, ora 21:00, în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data începerii Campaniei,  cu domiciliul/reședința in România, care dețin un cont de Facebook și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanți”).

3.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajații BEREA TNR S.R.L. și nici rudele în linie directă și/sau colaterală (până la gradul al II – lea inclusiv) respectiv copii/parinti, frati / surori, bunici / nepoti de fiu / fiica, soții/soțiile și toți afinii acestora. Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

3.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la prezenta campanie, participanții trebuie să respecte urmatorul mecanism:

 1. Să aibă 18 ani împliniți la data începerii campaniei;
 2. Să dețină un cont de Facebook activ cu nume real;
 3. Să cumpere de la orice magazin, restaurant, bar, cafenea, cel putin o bere TNR si sa posteze pe pagina de Facebook proprie, cu audienta publica, o poza care sa includa:
  

-a- imaginea sticlei de bere TNR achizitionate,

-b- hashtagul #bereaTNR si

-c- mesajul „Vreau 60 de beri TNR”;

Castiga persoana care va avea cele mai multe likeuri la postarea care contine poza sticlei de bere, hashtagul si mesajul mentionate la art. 4.1. punctul 3, la ora 21:00 in data de 25 iulie 2020. In acelasi timp, postarea trebuie sa respecte si toate celelalte prevederi ale prezentului regulament.

4.2. Toți cei care s-au inscris în campanie urmând mecanismul descris mai sus, la punctele anterioare, vor fi considerati eligibili pentru castigarea unui premiu.

4.3. Un Participant în campanie este identificat ca fiind unic, în baza numelui afiliat contului său de Facebook și a ID-ului aferent profilului său de Facebook.

4.4. Cand se ofera mai multe premii, un participant are dreptul sa se înscrie de mai multe ori în campanie, prin postarea mai multor poze, însă poate câștiga un singur premiu dintre cele oferite în cadrul campaniei.

4.5. Fiecare participant la campanie este identificat ca fiind unic, în baza numelui afiliat contului său de Facebook și a ID-ului aferent profilului său de Facebook.

4.4 Continutul postarii trebuie să decent, licit, moral, nediscriminatoriu și relevant pentru Campanie, respectiv sa respecte tematica campaniei, așa cum este descrisă la art. 4.1. lit. c) din prezentul regulament.

4.5 Postarea nu trebuie să conțină (i) un mesaj cu conținut licențios, imoral sau antisocial ori să conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct au indirect pentru persoane de o anumita rasă, entitate, sex, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic; (ii) amenințări către orice terță persoană, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea, dreptul la viața privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane, persoana juridica sau entitate si nu trebuie sa încalce în niciun alt mod legile și reglementarile aplicabile ;

(iii) referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate; (iv) aluzii la mărcile de țigarete; (v) să conțină mesaje adresate minorilor; (vi) să conțină imagini ale unor minori.

4.6. Like-urile trebuie sa fie reale, nu cumparate si trebuie sa provina, in principal, de la persoane de pe teritoriul Romaniei. Contul de FACEBOOK trebuie sa fie activ, in sensul ca si alte postari publice sa aiba engagement-uri similare.

SECȚIUNEA 5. VALIDAREA POSTARILOR

5.1 Pentru a putea fi declarate valide, postările trebuie sa indeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu si fără echivoc următoarele condiții:

 • înscrierile pentru concurs trebuie să se facă în perioada desfășurării Campaniei:16.07.2020, ora 12:00 si până la data de 25.07.2020, ora 21:00 – fiecare participant va putea participa la acest concurs, si deci va fi eligibil, daca va trimite prin mesaj catre pagina de facebook Berea TNR ( www.facebook.com/bereaTNR ) un printscreen cu numarul de like-uri adunat in aceasta perioada de concurs pana la data de 25.07.2020, ora 21:00;
 • participanții înscriși trebuie să aibă domiciliul/reședința în România;
 • participanții să aibă cel puțin 18 ani împliniți la data începerii campaniei;
 • participanții să nu se afle într-una dintre situațiile de incompatibilitate enumerate la art.3.2.;
 • participanții să respecte toate condițiile din Secțiunea 4;
 • postarile publicate de participanți trebuie sa respecte prezentul Regulament și legile in vigoare.

SECȚIUNEA 6. PREMIUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 

6.1 Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promoționale sunt:

Premiu
 

Valoarea netă comercială totală cu TVA inclus (lei)

Bere TNR -  3 bax

(20 sticle X 500 ml)

420 lei
 

Valoarea netă comercială totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 420 lei, cu TVA inclus.

6.2 Castigatorii premiilor nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici nu au dreptul de a solicita schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

SECȚIUNEA 7 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

7.1 Desemnarea castigatorilor se va face in data de 29.07.2020, din toate înscrierile valide din campanie.

7.2 Numele si prenumele castigatorului din cadrul prezentei, precum și premiul acordat, vor fi comunicate publicului in data de 26.07.2020, prin afisarea unui comentariu la postarea concursului.

7.3 Câștigătorii vor fi anunțati prin intermediul unui mesaj privat trimis de pe pagina Berea TNR, ca răspuns la postarea cu care fiecare dintre participantii câștigători s-a înscris în concurs, in data desemnarii.

SECȚIUNEA 8. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIULUI

8.1 Validarea Câștigătorului

8.1.1 Numele și prenumele câștigătorului, precum și premiul acordat, vor fi afișate cel putin pe pagina de Facebook si Instagram Berea TNR si/sau pe pagina de Facebook TIMES NEW ROMAN, in functie si de optiunea acestuia, avand in vedere interesul legitim de a aduce la cunostinta participantilor la campanie, numele castigatorului si/sau profilul de facebook.

8.1.2 După anunțarea câștigătorilor si transmiterea unui mesaj privat, acestia au la dispoziție 48 ore de la momentul transmiterii mesajului privat sau, in cazul in care nu-l receptioneaza din motive independente de Organizator, de la momentul anunțarii câștigătorilor pe pagina de Facebook, pentru a trimite Organizatorului datele de validare.

Transmiterea datelor de validare de catre castigatori, se va face fie printr-un mesaj de raspuns la mesajul primit din partea Organizatorului, fie, in cazul in care castigatorii nu receptioneaza mesajul transmis de Organizator, acestia vor contacta Organizatorul printr-un mesaj privat, pentru a-i comunica ca au luat cunostinta de faptul ca au fost desemnati castigatori si pentru a-i transmite datele necesare validarii.

Datele personale colectate în vederea validării și acordării premiului sunt datele continute de cartea de identitate a participantului, respectiv: nume, prenume, data nașterii, adresa de livrare si numarul de telefon mobil, pentru trimiterea premiului prin intermediul unei firme de curierat.

8.1.3 Castigatorul nu poate invoca neprimirea mesajului privat transmis de catre Organizator, daca aceasta situatie de fapt intervine din motive independente de acesta, avand in vedere faptul ca numele castigatorului este facut public prin afisarea unui comentariu pe pagina de Facebook Berea TNR,  la postarea concursului, conform art. 7.2.

Dacă potențialul câștigător al premiului nu indeplineste conditia varstei minime de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei sau nu trimite datele cu caracter personal necesare pentru validare în termenul specificat in Sectiunea 8.1.1 sau, premiul va fi acordat persoanei clasate pe locul 2 sau 3 – in ordinea numarului de likeuri.

Procedura de validare a persoanei de pe locul 2 sau 3, este aceeași cu procedura de contactare și validare a câștigătorului.

Dacă niciuna dintre persoanele de pe locul 1, 2 sau 3 nu poate fi validată în termen de maxim 6 zile de la anuntarea castigatorului, premiul va rămâne în posesia și la dispoziția Organizatorului.

8.1.4 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizata Organizatorului nu atrage raspunderea Organizatorului, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

 

8.2 Acordarea Premiilor

8.2.1 Premiul se va trimite castigatorului prin intermediul unei firme de curierat, la adresa de livrare din Romania menționată de câștigător în procesul de validare, in termen de maximum 7 zile de la data primirii de catre Organizator a datelor de validare, din partea castigatorului.

8.2.2 Organizatorul nu este responsabil in cazul in care unui Participant desemnat castigator nu  poate îi poate fi livrat premiul din cauza indicarii in mod gresit a adresei de livrare sau a faptului ca nu este gasit la adresa respectiva de catre curier.

SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. Organizatorul nu iși asumă responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiului nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial.

9.2.     Din momentul livrării premiului către câștigător, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participantul câștigător.

9.3. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plata respectivului câștigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câștigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente, suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

9.4. Organizatorul nu iși asumă responsabilitatea pentru:

 • erori determinate de functionarea defectuoasa a servicului de internet: pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunțate ale serviciului de Internet, de cele generate de rețelele de telefonie mobilă sau de oricare alte defecțiuni sau probleme tehnice independente de voința Organizatorului;
 • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, s.a.);
 • Postarea unui poze cu un conținut fără legatură cu tema campaniei sau a celor efectuate în afara perioadei campaniei, așa cum este aceasta prevazută în prezentul Regulament;
 • Conținutul postarii și al efectelor produse, participanții fiind singurii responsabili în acest sens ;
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Facebook de pe care s-au înregistrat participanții la campanie; premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și face dovada validitații datelor declarate;
 • Erorile în datele furnizate de către câștigători sau lipsa de acuratețe a datelor de contact nu atrag răspunderea Organizatorilor, fiind in responsabilitatea exclusiva a participanților. Ca atare aceștia nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării de catre participanți a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului sau la imposibilitatea identificarii unui câștigător;
 • Organizatorul este îndreptațit să ia toate măsurile necesare în caz de orice tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Încercarea de fraudă va rezulta in descalificarea respectivului consumator și implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul.

SECȚIUNEA 10.  ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Prezenta secțiune expune modul în care BEREA TNR S.R.L. prelucrează datele personale ale participanților la Campania „60deberiTNR”.

10.2. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei:

(a)             pentru participanți: numele de utilizator de Facebook, linkul unic afiliat contului, postarea cu care s-a înscris în concurs. Scopurile utilizării datelor sunt: înscrierea în campanie, desemnarea câștigătorului campaniei, alocarea premiului.

(b)             pentru câștigător: numele afiliat contului de Facebook, linkul unic al profilului de Facebook, postarea cu care s-a înscris în concurs, nume și prenume, data nașterii, adresa de livrare a premiului, numarul de telefon mobil. Aceste date sunt prelucrate în vederea acordarii premiului și a livrării acestuia. Datele sunt furnizate în mod direct de participanţi. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea intrării în posesia premiului.

Datele referitoare la persoanele care nu au castigat un premiu sunt stocate de BEREA TNR S.R.L. timp de 6 luni, iar datele referitoare la castigatori sunt stocate timp de 5 ani.

10.3. Destinatarii datelor prelucrate

10.3.1. BEREA TNR S.R.L.mai poate dezvălui datele (în măsura strict necesară) către împuterniciţi care furnizează servicii către BEREA TNR. Această dezvăluire are loc numai în măsura necesară, şi cu instrucţiuni clare. Datele nu pot fi folosite de împuterniciţi pentru niciun alt scop (în special pentru scopuri proprii de marketing ale împuterniciţilor).

10.3.2. Furnizorii de servicii BEREA TNR sunt obligaţi contractual sa păstreze confidenţialitatea şi să asigure securitatea datelor primite de la Operator.

10.3.3. Datele mai pot, de asemenea, să fie dezvăluite către societăţi din acelaşi grup în măsura în care acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performanţei şi îmbunătăţirea produselor şi serviciilor, fără ca acest lucru să determine un transfer în afara Zonei Economice Europene.

10.3.4. În afara celor de mai sus datele personale ale participanţilor pot fi dezvăluite autorităţilor publice sau instanţelor de judecată, dacă acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportări de premii). De asemenea, în temeiul interesului legitim, anumite date sunt făcute publice, după cum este explicat mai sus.

10.3.5. Datele colectate nu sunt dezvăluite altor entităţi.

10.3.6. Datele participanţilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

10.4. Participanții la campania „60deberiTNR” au anumite drepturi în legătură cu prelucrarea datelor personale:

 1. Acolo unde prelucrarea este bazată pe consimţământul participantului, cum este cazul comunicărilor comerciale, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul la orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare.
 2. Dreptul de acces: puteți cere informații despre datele personale pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem în posesia sau controlul nostru, scopul în care sunt prelucrate, sursa în cazul în care nu le-am obţinut direct, categorii de destinatari dacă este cazul. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastra. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afară UE și ZEE dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și ZEE.;
 3. Dreptul la rectificare: Puteți obține rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresată la datele de contact menţionate mai jos;
 4. Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau
 • aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
 1. e) Dreptul la portabilitate: aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:

 • Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,
 • Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
 • datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și
 • transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertaților altor persoane.
Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie sa aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertaților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale ale altor persoane (care nu își dau consimțamantul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale sa fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă aceasta transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

 1. f) Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale.
 1. g) Dreptul la obiecție: Puteți obiecta - în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale sa fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.
Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, va puteți retrage consimțământul.
 1. h) Dreptul de a depune o plângere: În cazul în care consideraţi că a avut loc o încălcare a reglementărilor aplicabile protecţiei datelor personale, sau nu sunteţi mulţumit(ă) de raspunsul primit, puteți depune o plângere la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Nume
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefoane
+40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax
+40.318.059.602
Email
anspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de 30 de zile și acesta poate fi prelungit din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea sa nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.
 • Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

 • Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participanților, adresată în scris, la urmatoarele coordonate: Bd. Lascar Catargiu 47-53, EUROPE HOUSE, et. 2, email: contact@bereaTNR.ro. Operatorul va răspunde în cadrul termenului prevazut de lege, putând inclusiv să solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.
 

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să retină, să declare si să vireze către bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, Titlul IV Impozitul pe Venit, Capitolul VIII – Venituri din premii și din jocuri de noroc, daca este cazul. La momentul intocmirii prezentului regulament Premiile sub valoarea de 600 lei sunt neimpozabile, insa ulterior pot aparea modificari ale legislatiei ce nu sunt asumate de Berea TNR.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

12.1. Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul imposibilitații Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau parțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de raspundere partea care o invocă, pe durata de existentă a cazului de Forță Majoră.

12.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1634 Codul Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majoră.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente material, de la sediul Organizatorului.

13.2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: contact@bereaTNR.ro , în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data cand castigatorul este anuntat. După această dată, Organizatorul nu va mai lua in considerație nicio contestație.

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

BEREA TNR S.R.L.

Prin Administrator Sabin Girlea